مرحبا

Welcome,

 

to the official blog page for the QNRF research project examining leveraging the FIFA Qatar World Cup 2022 towards the promotion of Green and Active Living in Qatar.

The blog will provide information on the various aspects, developments and events associated with the research project.

 

For further information please visit the subsequent pages.

 

napier loho                                                                                      Stenden Logo